ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ДОСВІД
Збірка до Ювілею-20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Перелік нормативно-правових актів з питань впровадження електронного документообігу
Роздатковий Електронний документообіг.pd
Adobe Acrobat Document 245.8 KB
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК
Шкрумеляк М.С._Словник говірок_2016 .pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Контактна інформація:

Телефони:

директор центру

(0342)55-18-59

навчально-методичний відділ

 (тел. факс)

(0342)77-57-09

бухгалтерія  

(0342)75-14-11 

  Адреса:

Україна

м. Івано-Франківськ,

вул. Незалежності 46,

індекс: 76018

e-mail: cppk@if.gov.ua 

ifocppk@gmail.com

Побажання щодо роботи сайту прохання надсилати

на поштову адресу:

taras555@ukr.net

 

Створено методистом

навчально-методичного відділу центру

Павлишин Т. З.

 

https://www.facebook.com/TarasPavlushun

Пропонуємо віртуальну виставку "Україна-НАТО"

Представлена виставка - це колекція книг, які дають можливість всебічно розглянути історію  створення та діяльності Організації Північноатлантичного договору - НАТО (North Atlantic Treaty Organization), а також інформують про перспективи, проблеми, сучасні реалії євроатлантичних процесів та перебіг подій в рамках співробітництва України з НАТО.

 

                                                   Укладач: завідувач навчально-методичного

                                                                 кабінету центру Людмила Яковенко

Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів та слухачів магістерської підгот. за напрямом «Державне управління» /кол. авт.; за аг. ред. проф. Д.І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ. Місто НВ, 2012 – 632с.

У навчальному посібнику розглянуто історію виникнення, принципи та стратегія діяльності НАТО, особливості інтеграційних процесів сучасності, євроатлантичний вектор інтеграції України.

НАТО. Стамбульський саміт : Довідник читача. - Брюссель, 2004. -140 с.

Матеріали у довіднику розподілені за тематикою, починаючи з Комюніке Стамбульського саміту, в якому викладені всі результати і досягнення цього саміту. Робота саміту мала три складові – операції та місії, обороноспроможність і партнерські відносини – кожній з яких присвячений окремий розділ довідника. Увесь пакет прийнятих на Стамбульському саміті рішень та ініціатив віддзеркалює спільний підхід держав Альянсу до реагування на загрози, що постають перед ними у XXI сторіччі.

Рішення саміту забезпечують основу трансатлантичного співробітництва, що є життєво важливим не лише для безпеки в євроатлантичному регіоні, а й за його межами.

За і проти. Дебати з питань євроатлантичної безпеки. – НАТО,2004. – 76 с.

Дебати, що увійшли до даної збірки були вперше опубліковані в «НАТО Ревю» - щоквартальному електронному часописі, що висвітлює поточні питання політики Альянсу. «НАТО Ревю» публікується під егідою генерального секретаря НАТО і покликане робити внесок у конструктивне обговорення атлантичних питань. Матеріали часопису не обов’язково представляють офіційну думку або політику урядів країн-членів чи Альянсу в цілому. «Дебати» віддзеркалюють погляди двох провідних аналітиків на ту чи іншу проблему безпеки та відповідні аспекти політики Альянсу.

 Обговорення відбувається у простому форматі обміну листами. 

За і Проти: Дебати з питань євроатлантичної безпеки. – Кн.2. - Брюссель: Відділ громадської дипломатії NATO, 2006. - 88 c.

Усі сім дебатів, що увійшли до цієї другої книги серії «За і проти.: Обговорюючи варіанти євроатлантичної безпеки» відображають широку дискусію щодо майбутнього Альянсу. Книга має хронологічну структуру та починається найпершими дебатами весни 2004 року та закінчується дебатами весни 2006 року. Формат дебатів дуже простий : перший учасник висловлює вступну тезу, другий відповідає. Обмін думками повторюється двічі, на момент заключного обміну листами учасники  зазвичай знаходять спільний погляд, визначаючи напрям наступного аналізу та обговорень.

Загальне підґрунтя дебатів – це необхідність змін. Світ змінився , і Альянс має продовжувати процес адаптації, щоб залишитися актуальним для забезпечення власних потреб у галузі безпеки.

Палій Олександр. НАВІЩО УКРАЇНІ НАТО? / Олександр Палій. –  К. : Видавництво «Дніпро», 2006. – 144с.

 

Чому з двадцяти найменш корумпованих країн 10 є членами НАТО, а шість з восьми держав «Великої вісімки» теж входять до Альянсу? Чому всі країни Східної Європи вступають до цього блоку і ніхто звідти не виходить? На ці та інші питання дає вичерпну відповідь дана книга.

Громадяни України мають знати справжню свою вигоду і можливі проблеми, що виникнуть внаслідок вступу чи не вступу до НАТО.

Автор прагне допомогти читачеві розібратися й усвідомити не інтереси Вашингтона, Москви чи Брюсселя, а справжні інтереси України та її народу.

  

Книга знаходиться в бібліотеці книг в електронному форматі центру (БКЕФ)

Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб./ М.В. Кордон. – К. : Центр учбової літератури,2008. - 172с.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення та розвитку таких організацій як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світові організації торгівлі та НАТО.  Інтеграція України до Європи та НАТО є проявом самобутності української нації, її історичної належності до європейського простору, Тому вивчення курсу «Європейська та євроатлантична інтеграція України» бачиться вкрай важливим і необхідним.

Довідник НАТО. – Брюссель: Відділ громадської дипломатії НАТО, 2006. – 384 с.

Як Альянс відповідає на виклики минулого і як він готується до виконання не менш складних завдань у майбутньому є тематикою цього видання. У Довіднику міститься інформація про походження та фундаментальні завдання Альянсу, сфери його розвитку з моменту заснування. Описуються нові можливості розширення контактів співпраці з країнами, які не входять до складу Альянсу, через двосторонні та багатосторонні відносини та партнерство. Користуватися цим довідником можна паралельно з веб-сторінкою НАТО в Інтернеті(www.nato.int), на якій пропонується доступ до інформації про події, що впливають на Альянс.

НАТО і Афганістан Запитання і відповіді. – Брюссель,2012. – 18с.

Діяльність НАТО в Афганістані є складовою частиною більш широких зусиль усього міжнародного співтовариства. Проблеми Афганістану не можна розв’язати лише військовим и методами. Вирішення проблем потребує комплексного підходу, який би залучав цивільних і військових гравців і передбачав би заходи з  підтримання безпеки у поєднанні з належним управлінням. У чому полягає місія НАТО в Афганістані?; Що таке МССБ?; Чого було досягнуто за допомогою міжнародної підтримки?; Яким буде майбутнє після завершення місії МССБ? - на ці та інші питання читачі знайдуть відповіді в цьому виданні.

Празький саміт і трансформація НАТО: довідник. – НАТО,2003. – 108 c.

На саміті в Празі глави держав і урядів країн членів НАТО прийняли важливі рішення в забезпеченні євроатлантичної безпеки. Ухвалили всі аспекти діяльності Альянсу, відносини з країнами-партнерами, а також спроможність успішно виконувати військові операції відповідно до всього спектра місій НАТО.

Ключовим питанням на саміті було ухвалення нового Плану дій Україна-НАТО.

Видання детально інформує про рішення саміту щодо досягнення нового рівня відносин на основі принципів, визначених в Хартії про Особливе партнерство Україна-НАТО.  

НАТО. Довідник / [видання присвячене 50-й річниці Альянсу]. – К.: Видавництво «Молодь»,1999. – 544 с.

Довідник НАТО видано відділом інформації і преси як довідник з питань Альянсу та його політики. Використані формулюваня якнайточніше відображають консенсуссеред країн-учасниць, який є основою прийняття рішень в Альянсі. Однак Довідник не є офіційним узгодженим документом НАТО, а отже, не завжди представляє офіційні думки чи позиції окремих урядів з тих чи інших питань.

  Усі матеріали для цього видання Довідника НАТО – взято з англомовного видання, надрукованого наприкінці 1998 року.

Останні офіційні прес-релізи і заяви можна знайти на сторінці НАТО в  Інтернеті (http:/www.nato.int)/

Вступ до НАТО – стратегічний вибір України / за заг. ред. О. І. Соскіна. –  К. : Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2008. – 192 с.

Науково-методологічне видання «Вступ до НАТО – стратегічний вибір України», видане у формі колективної монографії, покликано забезпечити науково-методичне та методологічне сприяння підвищенню свідомої підтримки суспільством, насамперед регіональною громадськістю, вступу України до НАТО через інформування громадян з питань євроатлантичної інтеграції, вироблення засад створення і діяльності регіональних центрів євроатлантичної інтеграції в Україні з активним залученням до їх роботи органів місцевої влади, вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій.

Книга знаходиться в бібліотеці книг в електронному форматі центру (БКЕФ)

Бачення Політики Партнерства НАТО після Чиказького Саміту для України та євроатлантичної безпеки / упоряд.: О.В Коломієць, В. Базан. – К. , 2013. – 121 с.: табл. : 20,5 см

У виданні висвітлюються основні етапи  започаткування, сучасного стану та перспектив розвитку Політики Партнерства НАТО на тлі процесів стратегічного та безпекового характеру, що відбуваються в євроатлантичному середовищі та ролі нової Стратегічної Концепції НАТО, ухваленої на Саміті Альянсу в Лісабоні в листопаді 2010 року, та результатах Чиказького Саміту НАТО у травні 2012 року. Особлива увага приділена аналізу  ключових політичних, безпекових та оборонних викликів для імплементації нової Політики Партнерства. Представлені перспективи та проблеми у відносинах між Україною та НАТО в координатах існуючих інструментів співпраці та нової Політики Партнерства Альянсу.

Книга знаходиться в бібліотеці книг в електронному форматі центру (БКЕФ)

Фріз І. NATO: український вибір / І. Фріз. – К. , 2018. – 118 с.

Видання "NATO: український вибір" у зручній формі відповідає на питання: чому Росія вважає НАТО ворогом? Навіщо Україні НАТО? Чи є НАТО агресивним блоком? Як і чому була створена НАТО? Що таке принцип колективної оборони НАТО? та інші.

Книга у форматі "питання-відповідь" може бути корисною для усіх тих громадян, які хочуть дізнатися більше про співпрацю України та Альянсу. Розділи книги дають відповіді на 42 актуальних та вагомих питання, які є або найбільш складними, або викривленими так званими "міфами про НАТО", на яких і досі спекулюють російська пропаганда, що дозволяє за певних обставин впливати на формування позиції щодо Альянсу та української євроатлантичної інтеграції.

Книга знаходиться в бібліотеці книг в електронному форматі центру (БКЕФ)