ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ДОСВІД
Збірка до Ювілею-20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Перелік нормативно-правових актів з питань впровадження електронного документообігу
Роздатковий Електронний документообіг.pd
Adobe Acrobat Document 245.8 KB
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК
Шкрумеляк М.С._Словник говірок_2016 .pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Контактна інформація:

Телефони:

директор центру

(0342)55-18-59

навчально-методичний відділ

 (тел. факс)

(0342)77-57-09

бухгалтерія  

(0342)75-14-11 

  Адреса:

Україна

м. Івано-Франківськ,

вул. Незалежності 46,

індекс: 76018

e-mail: cppk@if.gov.ua 

ifocppk@gmail.com

Побажання щодо роботи сайту прохання надсилати

на поштову адресу:

taras555@ukr.net

 

Створено методистом

навчально-методичного відділу центру

Павлишин Т. З.

 

https://www.facebook.com/TarasPavlushun

Грудень 2014

Функціонування та наповнення системи обліку публічної інформації

16 грудня 2014 року працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, які відповідають за доступ до публічної інформації навчались на тематичному короткостроковому семінарі «Функціонування та наповнення системи обліку публічної інформації». 

Актуальність цього семінару полягала  у забезпеченні необхідного рівня знань та вмінь з питань функціонування та наповнення системи обліку публічної інформації, організації роботи відділу роботи із зверненнями громадян, інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів та планування роботи органів виконавчої влади, контролю за виконанням планів роботи. Всього навчанням охоплено 19 слухачів. 

На завершення навчання слухачі семінару отримали посібник «Доступ до публічної інформації» та інформаційний буклет «Службова інформація: порядок віднесення та доступу». Матеріали підготовлені в рамках проекту Ради Європи «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі», що фінансуються Урядом Канади, мають практичний характер і призначені для використання службовцями, розпорядниками публічної інформації, органами оскарження, а також  запитувачами інформації, громадськими та іншими організаціями.

Проведення семінару в центрі є завершальним етапом навчального процесу цього навчального року.

Навчання з питань формування команди

10 грудня 2014 року в рамках тематичного короткострокового семінару «Лідерство і формування команди» спільно з Фондом розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр» (ЗУРЦ) для працівників обласної державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад проводяться тренінгові заняття.

Другий день занять на семінарі проводить тренер ЗУРЦ Левко Довган. Слухачі вивчають ефект команди, розподіл ролей в управлінській команді, динаміку розвитку команди, формування командного духу. Для самостійного опрацювання від ЗУРЦ  слухачі отримали комплект навчальних видань, який включає:

1. Посібник для лідерів самоврядування. Методи складання проектних заявок /Левко Довган, Петро Лазарчук, Зоряна Стоцько, Василь Полуйко; [Західноукраїнський ресурсний центр]. – Л. : ФОП Кудла Г. Я., 2014. – 64с.

2. Галайко І. Побудова команди. Лідерство. Вирішення конфліктів в організації: навч.посіб. / Ірина Галайко, Левко Довган; [Західноукраїнський ресурсний центр]. – Л. : Видавництво «Добрий друк»,2009. – 64с.

3. Випуски журналу ЗУРЦ «Громадські ініціативи»: – за осінь і зиму 2014 року.

Навчання з питань лідерства і формування команди

09 грудня 2014 року в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій розпочався триденний тематичний семінар «Лідерство і формування команди» для працівників обласної державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад. 

Другий у цьому році семінар зазначеної тематики проводиться на виконання Програми заходів щодо розвитку лідерства в Івано-Франківській області на 2013 – 2015 роки та з метою поглиблення у посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців теоретичних знань про політичне лідерство, психологічний феномен лідерства і керівництва, основні компетенції лідера;  формування практичних навиків управління колективом, набуття і оволодіння індивідуальними та груповими навичками успішного менеджменту, напрацювання власного стилю ефективного керівництва в процесі організації управлінської діяльності. 

До проведення занять залучені провідні науково-педагогічні працівники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, зокрема:

Дзвінчук Дмитро Іванович – декан факультету технічного перекладу та документознавства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат наук з державного управління, доктор філософських наук, професор;

Витко Тетяна Юліанівна – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат наук з державного управління; 

Монолатій Іван Сергійович – професор кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор;   

Уперше до проведення цього семінару залучено тренерів Західно-українського ресурсного центру (м. Львів), які проводитимуть тренінг з питань формування управлінської команди.

Відкриття виставки до 75-ої річниці Івано-Франківської області

 04 грудня 2014 року виповнилося 75 років від дня утворення Івано-Франківської ( до 09.11.1962р. - Станіславської)  області. 

У 1939 році згідно з пактом Молотова - Ріббентропа Східна Галичина включно з сучасною територією Івано-Франківської області була приєднана до УРСР. Зразу після «возз’єднання», 4 грудня 1939 року була утворена Станіславська область з Городенківського, Долинського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського, Станіславського і Тлумацького повітів. 

До цієї дати у центрі відкрито виставку книжкових видань.

Матеріали виставки розкривають оптимістичні і сумні події на Прикарпатті перед Другою світовою війною. Спогади учасників тих подій, фотографії і документи демонструють нездоланність духу української нації.

У відповідних розділах виставки представлено:

    - розділ 1 «Документи про події тривожного місяця вересня»;

    - розділ 2 «Нариси на основі архівних матеріалів про «золотий вересень»;

    - розділ 3 «Зміни в соціально-економічному та культурно-освітньому житті краю».

В експозиції виставки – художньо-документальна література, довідники, документальні матеріали, нариси, публікації з журналів. 

Виставка включає матеріали, які висвітлюють етапи історії та  розвитку області, літературу про культуру та побут мешканців Івано-Франківщини, що привертають увагу туристів.

Неабияку зацікавленість викликає книга-спогадів Всеволода Соколова «Годы с лицами переселенцев. Крестьянские судьбы» про насильницьку колективізацію на західноукраїнській землі та матеріали з навчально-практичного посібника «Територіальна організація влади в Україні. Місцеве самоврядування» (автор Василь Тимків), що знайомлять з етапами становлення адміністративно-територіального поділу Івано-Франківської області.

Змістовна  та різноманітна література, яка підібрана до книжкової виставки, робить її цікавою для слухачів центру і викличе інтерес до зазначеної тематики викладачів та відвідувачів. 

Із вступним словом на відкритті  виступив директор центру Богдан Іванович Волошинський.

У заході взяли участь: Дзвінчук Дмитро Іванович – декан факультету технічного перекладу та документознавства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор філософських наук, професор, депутат обласної ради, слухачі тематичного короткострокового семінару «Лідерство і формування команди» – працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів і працівники центру.

  

Виставка демонструватиметься до 19 грудня 2014 року.

Навчання працівників, що відповідають за мобілізаційну роботу

Традиційно, щорічно, у грудні на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації проводиться тематичний постійно діючий семінар з питань організації мобілізаційної роботи. У цьому році проведення зазначеного семінару є особливо актуальним, оскільки ситуація щодо оборони держави  на сході країни викликає занепокоєння не лишев Луганській та Донецькій областях, а й України в цілому.

02 грудня 2014 року проводиться постійно діючий семінар «Мобілізаційна робота» для працівників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, державних підприємств, які відповідають за організаційно мобілізаційні роботи.

До проведення навчання залучені провідні фахівці відділу обліково-мобілізаційної роботи обласного військового комісаріату,сектору моброботи та сектору оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

Слухачі семінару ознайомляться з інформацією про воєнно-політичну обстановку на сході України, а також про імовірний характер розвитку дій, вивчатимуть питання, пов’язані з організацією проведення мобілізації військовозобов’язаних та техніки в особливий період та з підготовкою регіону дозахисту від агресора, з організацією бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, з організацією оборонної роботи в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування. Вони також обговорять завдання щодо організації мобілізаційної роботи в місцевих органах державної влади та самоврядування на 2015 рік.