ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ДОСВІД
Збірка до Ювілею-20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Перелік нормативно-правових актів з питань впровадження електронного документообігу
Роздатковий Електронний документообіг.pd
Adobe Acrobat Document 245.8 KB
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК
Шкрумеляк М.С._Словник говірок_2016 .pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Контактна інформація:

Телефони:

директор центру

(0342)55-18-59

навчально-методичний відділ

 (тел. факс)

(0342)77-57-09

бухгалтерія  

(0342)75-14-11 

  Адреса:

Україна

м. Івано-Франківськ,

вул. Незалежності 46,

індекс: 76018

e-mail: cppk@if.gov.ua 

ifocppk@gmail.com

Побажання щодо роботи сайту прохання надсилати

на поштову адресу:

taras555@ukr.net

 

Створено методистом

навчально-методичного відділу центру

Павлишин Т. З.

 

https://www.facebook.com/TarasPavlushun

Навчально-методичний відділ центру

Відділ очолює завідувач Надворняк Ярослава Миколаївна, кандидат економічних наук. На посаду завідувача відділу наказом директора Центру призначається особа з вищою освітою відповідно до законодавства про державну службу. Інші працівники відділу приймаються на роботу директором Центру відповідно до законодавства про працю.

Організовує роботу відділу та виконує доручення директора і заступника директора Центру.

Забезпечує організацію навчального процесу разом з навчально-організаційним відділом Центру.

Бере участь у вивченні потреб навчання кадрів, розробці регіональних програм організації навчання кадрів, планів і планів-графіків навчань.

Організовує методичне забезпечення всіх навчальних заходів у Центрі.

Розробляє і впроваджує професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і керівників підприємств, установ і організацій, програми тематичних короткотермінових і постійно діючих семінарів, програми стажування.

Відповідно до затверджених навчальних програм розробляє і впроваджує навчальні плани, розклади занять.

Бере участь у доборі викладачів і забезпечує облік їх праці.

Забезпечує розробку методичних рекомендацій для викладачів і сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, консультує їх з питань застосування новітніх навчальних технологій і технічних засобів навчання.

Забезпечує  розробку і виготовлення навчально-методичних та інформаційних матеріалів до занять, інструктивно-методичних матеріалів до практичних і семінарських занять, тестів і контрольних завдань, методичних матеріалів для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання випускних робіт, розробку методичних рекомендацій для самоосвіти державних службовців.

Надає методично-консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Надає програмно-методичну допомогу державним підприємствам, установам і організаціям з питань підвищення кваліфікації їх керівних кадрів.

Забезпечує зберігання і оновлення баз даних з нормативно-правових актів і державних стандартів освіти.

Налагоджує взаємодію відділу з методичним кабінетом і лабораторією технічних засобів навчання.

Бере участь у налагодженні співпраці центру з вищими навчальними закладами області у сфері наукової і навчально-методичної роботи.

Забезпечує отримання методичної, інформаційної і консультаційної допомоги від Національної академії державного управління при Президентові України.

Здійснює обмін методичними розробками та дидактичними матеріалами з іншими закладами післядипломної освіти.

Провадить наукове узагальнення досвіду навчальної роботи Центру, здійснює випуск серії “Навчально-методичні матеріали”, забезпечує поширення досвіду серед навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Сприяє впровадженню передового досвіду навчально-методичної роботи, нових навчальних технологій.

Бере участь у розробці і підготовці видання підручників і навчальних посібників для системи підвищення кваліфікації кадрів.

Здійснює наукову діяльність, публікацію статей у наукових журналах і збірниках, бере участь у проведенні науково-практичних семінарів і конференцій.

Забезпечує організацію роботи навчально-методичної ради.

Основні завдання навчально-методичного відділу центру:

- забезпечує організацію навчального процесу разом з навчально-організаційним відділом Центру;

- бере участь у вивченні потреб навчання кадрів, розробці регіональних програм організації навчання кадрів, планів і планів-графіків навчань;

- здійснює методичне забезпечення всіх навчальних заходів у Центрі;

- розробляє і впроваджує професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і керівників підприємств, установ й організацій, програми тематичних короткотермінових і постійно діючих семінарів, програми стажування;

- відповідно до затверджених навчальних програм розробляє і впроваджує навчальні плани, розклади занять;

- бере участь у доборі викладачів;

- розробляє методичні рекомендації для викладачів і сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, консультує їх з питань застосування новітніх навчальних технологій;

- забезпечує облік праці викладачів;

- забезпечує розробку і виготовлення навчально-методичних та інформаційних матеріалів до занять, інструктивно-методичних матеріалів до практичних і семінарських занять, тестів і контрольних завдань, методичних матеріалів для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання випускних робіт;

- розробляє методичні рекомендації для самоосвіти державних службовців;

- надає методично-консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- надає програмно-методичну допомогу державним підприємствам, установам і організаціям з питань підвищення кваліфікації їх керівних кадрів;

- забезпечує зберігання і оновлення баз даних з нормативно-правових актів і державних стандартів освіти;

- забезпечує отримання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги від Національної академії державного управління при Президентові України, здійснює обмін методичними розробками та дидактичними матеріалами з іншими закладами післядипломної освіти;

- провадить наукове узагальнення досвіду навчальної роботи Центру, здійснює випуск серій матеріалів "З досвіду роботи Центру" та "Навчально-методичні матеріали;

- сприяє впровадженню передового досвіду навчально-методичної роботи, нових навчальних технологій;

- бере участь у розробці і підготовці видання підручників і навчальних посібників для системи підвищення кваліфікації кадрів;

- здійснює наукову діяльність, публікацію статей у наукових журналах і збірниках, бере участь у проведенні науково-практичних семінарів і конференцій;

- забезпечує організацію роботи навчально-методичної ради.

Методичне забезпечення навчального процесу у Центрі відділ формує у взаємодії з методичним  кабінетом і лабораторією технічних засобів навчання, які надають відділу допомогу відповідно до своїх завдань.

ВИКЛАДАЧІ ЦЕНТРУ

В центрі за роки його функціонування сформувався потужний викладацький склад. До проведення навчальних занять з державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування залучаються кращі наукові кадри професорсько-викладацького складу провідних вузів міста Івано-Франківська, а також керівники та провідні фахівці органів державної влади, органів місцевого самоврядування різного рівня, штатні працівники центру. Серед викладачів центру 9 професорів, докторів наук, 28 кандидатів наук (з них 7 або 25,0%) кандидати наук з державного управління), 16 магістрів державної служби, 11 магістрів з державного управління. Всього до викладання в центрі щорічно залучається близько 200 викладачів (в середньому 195-198 викладачів щорічно).

В центрі проведена й ведеться значна робота щодо удосконалення кадрового потенціалу викладачів завдяки впровадженню сучасних критеріїв формування професорсько-викладацького складу. Якість кадрового забезпечення викладачів центру підтримується також за рахунок зростання кількості залучених докторів та кандидатів наук з різних галузей знань, особливо, кандидатів наук з державного управління до викладання навчальних модулів слухачам центру. У центрі сформувався стабільний склад викладачів. Багато викладачів центру за роки викладацької діяльності в центрі значно підвищили свій якісний рівень – зросли від викладача до кандидата та до доктора наук.

Тривалий час у центрі працюють такі викладачі: доктор економічних наук, професор М.О. Данилюк, доктор філософських наук, професор Д.І. Дзвінчук, доктор політичних наук І.Т. Зварич, доктори психологічних наук, професори З.С. Карпенко і О.А. Ліщинська, доктор політичних наук професор І.С. Монолатій, доктор економічних наук, професор В.П. Петренко, доктор історичних наук, професор В.С. Великочий, доктор економічних наук А.О. Устенко, кандидат педагогічних наук, професор Костів В.І., кандидат фізико-математичних наук Л.І. Никируй, кандидати юридичних наук В.М. Скрипничук і У.І. Ляхович, кандидати наук з державного управління – А.В. Мазак, Т.Ю. Витко, В.І. Малімон, В.В. Шикеринець, В.М. Тимків, С.В. Онищук, О.В. Літвінов, кандидати психологічних наук, доценти В.М. Кушнірюк, С.Д. Литвин-Кіндратюк, кандидати філологічних наук, доценти В.М. Пахомов і О.С. Деркачова, кандидати технічних наук, доценти О.В. Корнута і В.А. Корнута, кандидати політичних наук, доценти О.М. Білоус, М.Ф. Москалюк, В.К. Кройтор, кандидат історичних наук В.П. Передерко, кандидати економічних наук А.В. Ліпенцев, Н.Б. Косаревич, Є.А. Ревтюк, В.М. Кузьмин, У.Б. Бережницька, Я.М. Надворняк, кандидат сільськогосподарських наук М.М. Климчук,  Доктор Юрген Вальхсхьофер; провідні фахівці органів влади та органів місцевого самоврядування А.О. Мельничук, В.Д. Ковальчук, І.М. Владика, В.В. Насадюк, З.Б. Мазур, Н.Н. Гушпіт, Р.М. Берчак, І.Т. Мацюк, Н.В. Шотурма, М.М. Капусняк, В.М. Луцишин та інші.

З метою залучення до викладання висококваліфікованих фахівців здійснюється співпраця з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Львівським і Дніпропетровським регіональними інститутами державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Івано-Франківським факультетом Національного університету «Одеської юридичної академії», обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Західним регіональним центром страхового фонду документації, представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні, Головним управлінням державної служби України в Івано-Франківській області, Головним управлінням юстиції в області, Головним управлінням Міністерства доходів і зборів України в Івано-Франківській області, Головним управлінням Державної казначейської служби України в області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, Державною пенітенціарною службою України в Івано-Франківській області, Управлінням міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, Управлінням Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області, Головним управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області, Головним управлінням статистики в області, Державною фінансовою інспекцією в області, Івано-Франківським обласним відділенням фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Івано-Франківським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Івано-Франківським обласним військовим комісаріатом, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області, регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, обласним комітетом профспілки працівників державних установ, Агентством розвитку приватної ініціативи, обласною організацією Товариства винахідників і раціоналізаторів України, громадським центром «Ділові ініціативи», громадською організацією «Туристична асоціація Івано-Франківщини», громадською організацією «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності» й іншими установами та організаціями.

Викладачі центру щорічно проводять в центрі всього 2519 - 3000 академічних годин занять. З них (в середньому) за професійними програмами проводиться 864-936 академічних годин, за програмами тематичних семінарів – 1655 - 2064 академічних годин, в тому числі за програмами тематичних постійно діючих семінарів 510-720 академічних годин і за програмами тематичних короткострокових семінарів – 1055-1244 академічні години, за програмами виїзних тематичних семінарів – 90-100 академічних годин.