ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ДОСВІД
Збірка до Ювілею-20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Перелік нормативно-правових актів з питань впровадження електронного документообігу
Роздатковий Електронний документообіг.pd
Adobe Acrobat Document 245.8 KB
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК
Шкрумеляк М.С._Словник говірок_2016 .pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Контактна інформація:

Телефони:

директор центру

(0342)55-18-59

навчально-методичний відділ

 (тел. факс)

(0342)77-57-09

бухгалтерія  

(0342)75-14-11 

  Адреса:

Україна

м. Івано-Франківськ,

вул. Незалежності 46,

індекс: 76018

e-mail: cppk@if.gov.ua 

ifocppk@gmail.com

Побажання щодо роботи сайту прохання надсилати

на поштову адресу:

taras555@ukr.net

 

Створено методистом

навчально-методичного відділу центру

Павлишин Т. З.

 

https://www.facebook.com/TarasPavlushun

Навчально-методичний кабінет

Навчально-методичний кабінет надає методичну допомогу учасникам навчального процесу в центрі. Бере участь у розробці навчально-методичних та інформаційними матеріалів. Формує бібліотечний фонд згідно з потребами навчально-методичної та науково-пошукової роботи.

Основними напрямками роботи навчально-методичного кабінету є:

·     забезпечення високої ефективності навчально-методичної діяльності, впровадження та ефективне використання в роботі навчальних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів;

·     фахова методична допомога організаторам навчання, викладачам та слухачам Центру, працівникам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

·     вивчення та узагальнення досвіду регіональних центрів підвищення кваліфікації, розробка пропозицій щодо удосконалення організаційної і методичної роботи;

·     забезпечення навчального процесу методичними посібниками та рекомендаціями щодо нових форм і методів роботи;

·     підготовка інформаційно-методичних розробок та рекомендацій, видання і поширення навчальних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів;

·     підбір та систематизація матеріалів за темами професійних програм;

·     оформлення тематичних виставок до визначних дат, засідань "круглих столів", практичних занять;

·     організація та методичне супроводження самостійної роботи слухачів;

·     створення каталогів наукових, навчально-методичних матеріалів на паперових та електронних носіях;

·     надання методичної допомоги в організації та проведенні регіональних відеоконференцій, семінарів, конкурсів, тренінгів тощо;

·     підготовка пропозицій щодо поповнення та систематизації бібліотечного фонду.

 

Бібліотека центру забезпечує навчальний процес підручниками, методичними посібниками, матеріалами для самоосвіти, інформаційними матеріалами, нормативно-правовими актами.

У книжковому фонді широко представлені посібники та підручники з державного управління, історії України, економіки, психології, юриспруденції,  молодіжної політика, комп’ютерних дисциплін, культури ділового мовлення, менеджменту, місцевого самоврядування; енциклопедії, словники, навчальна та методична література з усіх напрямків наукової та навчальної діяльності центру.

 Бібліотечний фонд нараховує понад дві тисячі примірників.

Слухачам надається консультативно-методична допомога щодо підбору необхідної літератури, інформаційно-довідкових матеріалів до тематичних семінарів, програм підвищення кваліфікації та  підготовки випускних робіт.

З жовтня 2013 року ведеться робота зі створення випусків «Електронної Бібліотеки», що  забезпечує:

1) створення повнотекстових баз даних законодавчих та нормативних документів;

2) швидкий та зручний доступ до інформації;

3) швидке та якісне обслуговування.

Сьогодні, в період новітніх технологій, створення методичного забезпечення для забезпечення запитів більш широкого кола слухачів переходить частково в електронний формат.

Бібліотека центру є важливою ланкою в методичному забезпеченні професійного навчання управлінських кадрів.